Skip to content

Toimeksianto Syksy 2020

OTL-ryhmä muodostaa projektitoiminnan rungon ja luo pohjan palvelukehitykselle laatimalla vaatimusmäärittelyn nykytoteutuksesta ja laajentaa sitä uusien ominaisuuksien kuvauksilla. Nämä ominaisuudet tilataan MOK-ryhmiltä. OTL-ryhmät laativat testisuunnitelmat ja testit ennakkoon ja suorittavat testauksen, kun ominaisuuksia alkaa valmistua :) MOK-ryhmä aloittaa työskentelyn OTL-ryhmän rinnalla lokakuun lopussa ja vastaa uusien ominaisuuksien toteuttamisesta.

Toimeksiannosta

WIMMALAB.org sivustolle on tarkoitus etsiä itsenäinen Foorumi/keskustelu-alusta. Löydät wimmalabin osoitteesta http://www.wimmalab.org/ Keskustelu-palvelu ostetaan erillisenä komponenttina ulkopuoliselta toimittajalta. Mahdollisuus on käyttää CSC-pilvipalveluja tämän palvelun tuottamiseen

WIMMALAB.org -yhteisö "ostaa" kilpailuttaa palvelun kolmella toimittajalla, joilla jokaisella on mahdollisuus tarjota omaa räätälöityä ratkaisuaan pohjaksi tulevalle foorumille.

Pohjaksi on valittu maailmalla suosittu "Conduit"-palvelu, jonka ominaisuuksia aiotaan laajentaa paremmin WIMMALAB.org:ille sopivammaksi

  • https://github.com/gothinkster/realworld

Tuotteen tuoteomistajan toimii WIMMA Labin suuntaan Marko Rintamäki (WIMMALABin edustaja nimetään myöhemmin) WIMMA Labin asiakkuutta edustaa (myöhemmin nimettävä henkilö)

Tavoite on liittää Conduit-palvelu mukaan nykyiseen verkkosivuun oman domain nimen kautta.

Esim.

http://Forum.wimmalab.org

Mitä muutoksia palveluun halutaan?

Esimerkkejä:

  • Analytiikkaa
  • Käyttölogi
  • Varmistukset
  • Käyttöliittymän yhteinäistäminen olemassa olevaan WIMMA Lab-brandiin
  • Toiminnallisuuksia
  • Palautejärjestelmä

WIMMA Labin käyttäjäkunta?

Conduit-palvelu?

Opintojen aikana tutustutaan Conduit-sovellukseen ja sitä jatkokehitetään harjoittelujakson aikana.

https://react-redux.realworld.io/#/?_k=fy8kqh

Toimeksiannon esittely 18.9.2020

Tästä löytyy toimeksiannon esittely. Kannattaa katsoa tallenteen loppuvaihe (30 min)